yilmaztunc.com Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Metni

1. Giriş

yilmaztunc.com olarak, ziyaretçilerimizin gizliliğini önemsiyoruz ve kişisel verilerinizi korumak için azami özeni gösteriyoruz. Bu Gizlilik Politikası ve KVKK metni, kişisel verilerin nasıl toplandığını, kullanıldığını, paylaşıldığını ve korunduğunu açıklamaktadır.

2. Kişisel Verilerin Toplanması

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde veya hizmetlerimizden yararlandığınızda şu tür kişisel veriler toplanabilir:

 • İsim, soyisim
 • E-posta adresi
 • Telefon numarası
 • IP adresi
 • Çerezler aracılığıyla toplanan veriler

3. Kişisel Verilerin Kullanımı

Toplanan kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılabilir:

 • Hizmetlerimizi sunmak ve geliştirmek
 • Size özel içerik ve teklifler sağlamak
 • Müşteri hizmetleri desteği sağlamak
 • Web sitesi performansını analiz etmek
 • Yasal yükümlülüklere uymak

4. Kişisel Verilerin Paylaşılması

Kişisel verileriniz, üçüncü taraflarla yalnızca aşağıdaki durumlarda paylaşılabilir:

 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiğinde
 • Hizmetlerimizi sağlamak için iş ortaklarımız ve tedarikçilerimizle
 • Açık rızanızın bulunduğu durumlarda

5. Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerinizi korumak için teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Verilerin yetkisiz erişime, kaybolmaya veya kötüye kullanıma karşı korunması için gerekli güvenlik önlemleri uygulanmaktadır.

6. Kişisel Verilere Erişim ve Haklarınız

KVKK kapsamında sahip olduğunuz haklar şunlardır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme

7. İletişim

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınız veya talepleriniz için bizimle aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden irtibata geçebilirsiniz:

Yılmaz Tunç
E-posta: info@yilmaztunc.com

8. Politika Değişiklikleri

Bu Gizlilik Politikası ve KVKK metni zaman zaman güncellenebilir. Güncellemeler web sitemizde yayınlanarak sizlere duyurulacaktır.