YILMAZ TUNÇ AK Parti Bartın Milletvekili

TBMM KONUŞMALARI

[ Yeniden Eskiye ] - [ Eskiden Yeniye ]


2007.10.10 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında (S.S.32)
2007.11.14 Ceza İnfaz Kurumları Ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında (S.S.46).
2007.11.14 Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Ve Adalet Komisyonu Raporu (S. Sayısı 35)
2007.11.20 Ceza İnfaz Kurumları Ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında (S.S.46)
2007.11.22 Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Kanun Tasarısı Hakkında (S.Sayısı 33)
2007.11.30 2802 Sayılı Hakimler Ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (S. Sayısı 65)
2008.01.08 Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (S.S. 56)
2008.02.05 Sivas Madımak Otelinin Kültür,Sanat Müzesi'ne Dönüştürülmesine Dair Kanun Teklifinin İç Tüzük 37'Ye Göre Gündeme Alınmasına dair
2008.02.20 Vakıflar Kanunu'nun 68. Maddesi Hakkında
2008.04.29 Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Hakkında (S.S.215)
2008.05.09 Yap-İşlet-Devret Modeli Hk Kanun İle DSİ Teşkilat Kanunda Dğş Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Çevre Bakanı'na Yöneltilen Soru
2008.05.21 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı ile Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadrolarına dair KHK İle Kadro Usulü hk
2008.06.12 Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı?Nın 1?İnci Maddesi Hakkında
2008.06.17 Mhp Grup Önerisi Hk. Aleyhte-(Çalışma Saatleri Ve Konuları Hk.)
2008.06.18 Bartın Üniversitesi'nin Kurulmasına İlişkin Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
2008.07.01 Yasa Dışı Dinlemeler ve Özel Hayatın Gizliliğinin ihlali nedeniyle Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım hk gensoru
2008.12.23 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı 13. Tur Hakkında Lehte (S.S:312-313)
2009.02.25 Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Türk Ceza Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (S.S.:272)
2009.06.23 Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (S.S:409)
2009.10.07 Türk Borçlar Kanunu Tasarısının Tümü Üzerine (S.S. 321)
2009.10.13 Demokratik Toplum Partisinin, Güvenlik Güçlerinin Toplumsal Olaylarda Çocukları Hedef Alarak Gerçekleştirdiği Müdahaleler hk
2009.11.03 Demokratik Toplum Partisi Grup Önerisinin Aleyhinde
2009.11.12 Türkiye Cumhuriyeti İle Karadağ Arasında Serbest Ticaret Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
2009.12.10 Çek Kanunu Tasarısı'Nın 1'İnci Maddesi Hakkında
2009.12.15 2010 Mali Yılı Anayasa Mahkemesi Bütçesi Hakkında
2009.12.24 2010 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının Yürütmeyle İlgili 30'Uncu Maddesi Hakkında
2010.02.03 Barış Ve Demokrasi Partisinin Grup Önerisinin Aleyhinde (Demokratikleşme)
2010.02.10 Barış Ve Demokrasi Partisinin Grup Önerisinin Aleyhinde (Faili Meçhul Cinayetler)
2010.02.23 Danışma Kurulu Önerisinin Lehinde
2010.04.19 Anayasa Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 2.Maddesi Hakkında kişisel verilerin korunması
2010.04.20 Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Önerisinin Aleyhinde
2010.04.22 Milliyetçi Hareket Partisi Grup Önerisinin Aleyhinde (Şehit Yakınları Ve Gazilerin Sorunları)
2010.04.26 Anayasa'Nın 148'İnci Maddesinde Değişiklik Yapan 19'Uncu Madde Hakkında
2010.04.28 Ak Parti Grup Önerisinin Lehinde (Başbakan Hakkında Gensorunun Gündeme Alınması Hakkında)
2010.06.30 Barış Ve Demokrasi Partisinin Grup Önerisinin Aleyhinde (Cezaevlerindeki Eksiklikler)
2010.07.08 Barış Ve Demokrasi Partisinin Grup Önerisinin Aleyhinde (Ana Dilde Eğitim)
2010.07.13 Dünya Hukuk Günü
2010.07.15 Chp Grup Önerisinin Aleyhinde- Yenilenebilir Enerji Kanun Tasarısının Gündeme Alınması
2010.07.21 Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının İkinci Bölümü Hakkında
2010.10.20 Chp Grup Önerisi (Faili Meçhul Cinayetlerin Araştırılması)
2010.11.03 Chp Grup Önerisinin Aleyhinde (Faili Meçhul Cinayetlerin Araştırılması) 03 Kasım 2010
2010.11.24 CHP Grup Önerisinin Aleyhinde
2010.11.25 BDP Grup Önerisinin Aleyhinde (Faili Meçhul Cinayetlerin Araştırılması) 25 Kasım 2010
2010.12.08 Türk Ceza Kanununun 257 Maddesinde Değişiklik Teklifi Hakkında (08.12.2010)
2010.12.19 Danıştay 2011 Yılı Bütçesi Hakkında
2011.01.13 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Hakkında
2011.01.25 Karşılıksız Çek Sorunlarının Araştırılmasına Dair Mhp Grup Önerisi Hakkında
2011.02.02 BDP Grup Önerisinin Aleyhinde (Hakkari Derecik’Te Meydana Gelen Olaylar)
2011.03.03 Basın Özgürlüğüne Müdahale Ve Bazı Gazetecilerin Gözaltına Alınmasının Araştırılmasına Dair Chp Grup Önerisinin Aleyhinde- 03.03.2011
2011.04.05 Yetki Kanunu Tasarısının Tümü Üzerinde
2011.10.18 Grup Önerisinin Lehinde (Çalışma Saatleri)
2011.11.03 Faili Meçhul Cinayetlerin Araştırılmasına Dair Chp Grup Önerisinin Aleyhinde
2011.11.23 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklif'inin 1'inci Maddesi Hakkında
2011.11.23 Barış ve Demokrasi Partisi Grup Önerisinin Aleyhinde Cezaevlerinde Yaşanan İnsan Haklarının İhlallerinin Araştırılması Hk..
2011.11.29 BDP Grup Önerisinin Aleyhinde (Dersim Olayları Hakkında)
2011.12.06 CHP Grup Önerisinin Aleyhinde (TRT Hk.)
2011.12.09 2012 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı Görüşmeleri Yargıtay Bütçesi Hk.
2012.01.26 Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın geneli üzerinde AK PARTİ Grubu Adına
2012.03.31 Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç Hakkında Verilen Gensoru önergesi hakkında AK Parti Grubu adına
2012.04.05 Denetimli Serbestlik Hakkında AK Parti Grubu Adına
2012.05.02 Tapu ve Kadastro Kanununun Değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının Tümü Üzerine Şahsı Adına
2012.05.30 BDP Grup Önerisi Aleyhinde Faili Meçhul Cinayetler Hakkında
2012.06.12 CHP Grup Önerisi Hakkında Uzun Tutukluluk Süreleri
2012.06.26 Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı
2012.11.01 BDP Grup Önerisi Aleyhinde Cezaevlerindeki Açlık Grevleri Hakkında Meclis Araştırma Komisyonu Kurulması Hakkında
2012.11.20 MHP nin Başbakan yardımcısı Bülent Arınç hakkında verdiği gensoru TRT ve AA hakkında AK Parti grubu adına
2012.11.29 Yargılama Sürelerinin Uzunluğu,Kararların Geç veya Kısmen İcra Edilmesi/Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Ödenmesine Dair K.Tas.Hk
2013.01.22 Yasadışı Dinlemelerin Araştırılması Hakkında Meclis Araştırma Komisyonu Kurulması Hakkında AK Parti Grubu Adına
2013.01.23 CMK ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun Tasarısı Hakkında (Anadilde Savunma)
2013.02.06 Terörizmin Finansmanı Hakkında AK Parti Grubu Adına
2013.03.27 Chp Grup Önerisi Aleyhinde Tutuklu Gazeteciler Ve İnternet Sitelerinin Engellenmesi Hakkında
2013.04.16 Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Hakkında Şahsı Adına
2013.05.15 BDP Grup Önerisi AleyhindeCezaevlerindeki Kötü Muamele Ve Keyfî Uygulamaların Tespiti Ve Yol Açtığı Sorunların Araştırılmasıyla İlgili
2013.05.22 BDP Grup Önerisi Aleyhinde Faili Meçhul Cinayetlerin Araştırılması Hakkında
2013.06.25 CHP Grup Önerisi Aleyhinde Doping Ve Sporcuları Doping Yapmaya İten Sebepler Hakkında
2013.07.03 BDP Grup Önerisi Aleyhinde Lice Olayları Hakkında
2013.11.28 BDP Grup Önerisi Aleyhinde Faili Meçhul Cinayetler Hakkında
2014.01.21 AK Parti Grubu Adına HSYK Kanununun Değiştirilmesi Hakkında
2014.01.21 AK Parti Grup Önerisi Hakkında HSYK Kanununun Görüşülmeye Başlaması
2014.01.29 CHP Grup Önerisi Aleyhinde Meclisteki Fezlekeler Hakkında
2014.02.20 Özel Yetkili Mahkemelerin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi Hakkında
2014.03.01 Temel Hak Ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Hakkında
2014.06.03 HDP Grup Önerisi Hakkında Faili Meçhuller
2014.09.04 62.Hükümet Programı Hakkında
2014.10.16 HDP Grup Önerisi Hakkında 1992 Yılında Öldürülen Kürt Kökenli Gazeteciler Hk
2014.11.04 CHP Grup Önerisi Aleyhinde Ermenekte Yaşanan Maden Kazası Hakkında Araştırma Komisyonu Kurulması Hakkında
2014.11.20 MHP Grup Önerisi Hakkında Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında
2014.11.27 MHP Grup Önerisi Aleyhinde Yeni Yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı Hakkında
2014.12.09 HDP nin Enerji Bakanı Taner Yıldız Hakkında Verdiği Gensoru Hakkında Maden Kazaları Hk
2015.01.20 Meclis Soruşturma Komisyonu Raporu Hakkında Soruşturma Komisyonu Adına
2015.02.04 Amasra Taşkömürü Müessesesindeki Çalışmalara İlişkin
2015.02.24 CHP Grup Önerisi 12 Eylül Darbesinin Mağduriyetleri hakkında
2015.03.03 HDP Grup Önerisi 1994 Yılı DEP Milletvekillerinin Dokunulmazlıklarıının Kaldırılması Hakkında
2015.03.18 CHP’NİN GERÇEKLERİ ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMASINA DAİR GRUP ÖNERİSİ HAKKKINDA
2015.03.26 HAVZA-İ FAHMİYYE SINIRLARINDAKİ MÜLKİYET SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ
2015.11.30 HDP GRUP ÖNERİSİ (TAHİR ELÇİ’NİN ÖLDÜRÜLMESİ HAKKINDA)
2015.12.15 AK PARTİ GRUP ÖNERİSİ (TBMM’NİN ÇALIŞMA SAATLERİ HAKKINDA)
2015.12.16 HDP GRUP ÖNERİSİ (ANKARA,SURUÇ VE DİYARBAKIR KATLİAMLARININ ARAŞTIRILMASI HAKKINDA)
2015.12.17 MHP GRUP ÖNERİSİ (17-25 ARALIK İDDİALARININ ARAŞTIRILMASI HAKKINDA)
2015.12.29 BDP GRUP ÖNERİSİ (ULUDERE’DE 34 VATANDAŞIMIZIN ÖLÜMÜ İLE SONUÇLANAN HAVA HAREKATININ ARAŞTIRILMASI HK)
2016.02.11 HDP Grup Önerisi (Terörle Mücadele)
2016.02.18 Ankara Terör Saldırısı
2016.02.27 YARGITAY 2016 BÜTÇESİ HAKKINDA
2016.03.03 Usul Tartışması
2016.03.31 HDP GRUP ÖNERİSİ TAHİR ELÇİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ HAKKINDA
2016.04.27 HDP GRUP ÖNERİSİ ERGENEKON DAVASININ ARAŞTIRILMASI HAKKINDA
2016.05.04 HDP GRUP ÖNERİSİ 1937-1938 DERSİM OLAYLARI HAKKINDA
2016.05.20 Anayasa Değişikliği Oylasında Gizlilik Kuralı Usul Tartışması
2016.05.24 Hükümet Programının görüşülmesi ve Güvenoyu takvimine ilişkin AK Parti grup önerisi
2016.06.01 HDP NİN GEZİ OLAYLARI HAKKINDA VERDİĞİ ARAŞTIRMA ÖNERGESİ HAKKINDA
2016.06.01 HDP NİN GEZİ OLAYLARI HAKKINDA VERDİĞİ ARAŞTIRMA ÖNERGESİ HAKKINDA SATAŞMALAR ÜZERİNE
2016.06.23 HDP GRUP ÖNERİSİ ALEYHİNDE DİYARBAKIR KULPTA YAŞANDIĞI İDDİA EDİLEN KATLİAM HK
2016.06.30 HDP'NİN 1993 TE YAŞANAN MADIMAK OLAYLARININ ARAŞTIRILMASI HAKKINDA VERDİĞİ ARAŞTIRMA ÖNERGESİ HK.
2016.07.13 TÜRK HUKUK SİSTEMİNDEKİ SORUNLAR HAKKINDAKİ MHP GRUP ÖNERİSİ ALEYHİNDE
2016.07.21 BAKANLAR KURULU KARARI İLE TÜRKİYE'DE 3 AY SÜREYLE OHAL İLAN EDİLMESİ HAKKINDA
2016.08.02 TBMM'NİN AĞUSTOS AYI ÇALIŞMA PROGRAMININ DÜZENLENMESİ HAKKINDAKİ AK PARTİ GRUP ÖNERİSİ HAKKINDA
2016.10.11 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ NEDENİYLE İLAN EDİLEN OHAL'İN 3 AY UZATILMASI HAKKINDA konuşma
2016.11.02 BİLİRKİŞİLİK KANUNU HAKKINDA
2016.11.22 ERKEN YAŞTAKİ EVLİLİKLERİN ARAŞTIRILMASI HAKKINDA MHP GRUP ÖNERİSİ
2016.11.24 CMK, TCK 103 VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK TASARISI HAKKINDA
2016.11.25 AK PARTİ GRUP ÖNERİSİ HAKKINDA
2016.11.29 TAHİR ELÇİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİNİN ARAŞTIRILMASI HAKKINDA HDP GRUP ÖNERİSİ
2016.12.01 ÖĞRENCİ YURTLARININ SORUNLARININ ARAŞTIRILMASI ÖNERGESİ
2016.12.06 2017 BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİ HAKKINDA
2017.01.05 ULUDERE'DE 34 VATANDAŞIMIZIN ÖLÜMÜ OLAYI HK HDP GRUP ÖNERİSİ
2017.01.15 CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ
2017.02.08 OHAL KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİYLE KAMU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK İHRAÇLAR HK HDP GRUP ÖNERİSİ
2017.02.14 ÇOCUK İSTİSMARLARININ ARAŞTIRILMASI HK GRUP ÖNERİSİ HAKKINDA
2017.03.16 CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ HALKOYLAMASI HAKKINDA
2017.03.16 CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ HALKOYLAMASI HAKKINDA SATAŞMALAR ÜZERİNE
2017.05.03 OHAL KHK'LARININ MAĞDURİYETLERE YOL AÇTIĞI İDDİASI HK HDP GRUP ÖNERİSİ
2017.06.01 OHAL KHK'LARININ MECLİS DENETİMİNDEN KAÇIRILDIĞINA İLİŞKİN CHP GRUP ÖNERİSİ HK
2017.06.15 BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İHLALLERİNİN ARAŞTIRILMASI HK CHP GRUP ÖNERİSİ
2017.06.18 SEÇİM GÜVENLİĞİ VE FETÖ İLE İLTİSAKLI SEÇİM MEMURLARININ İŞLEMLERİ HK CHP GRUP ÖNERİSİ
2017.07.19 OHAL UYGULAMALARI KONUSUNDAKİ HDP GRUP ÖNERİSİ
2017.07.19 BAZI BELEDİYELERE KAYYUM ATANMASINA DAİR HDP GRUP ÖNERİSİ
2017.10.11 KAYIP ASKERLERLE İLGİLİ CHP GRUP ÖNERİSİ
2017.11.13 SORU VE ARAŞTIRMA ÖNERGELERİNİN İADE EDİLDİĞİ İDDİASI HAKKINDAKİ HDP GRUP ÖNERİSİ
2017.11.16 YARGI BAĞIMSIZLIĞI HAKKINDA HDP GRUP ÖNERİSİ
2017.12.12 2018 YILI BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİ HAKKINDA
2018.01.18 HRANT DİNK CİNAYETİ ARAŞTIRILMASI HAKKINDA HDP GRUP ÖNERİSİ HK
2018.01.30 AFRİN HAREKATI HAKKINDA TTB'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMALAR VE SONRASINDAKİ GÖZALTILAR NEDENİYLE HDP GRUP ÖNERİSİ
2018.02.20 Çocuk İstismarı ve Çocuk İstismarının Araştırılması İçin Kurulan Komisyonun Raporu Hakkında
2018.04.10 KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMUNUN ÇALIŞMALARININ ARAŞTIRILMASINA DAİR CHP GRUP ÖNERİSİ
2018.07.23 TERÖRLE MÜCADELE KANUNU,OHAL VE BAZI KANUN VE KHK’LARDA DEĞİŞİKLİK İÇEREN KANUN TEKLİFİ HK.
2018.10.31 FETÖ DARBE GİRİŞİMİNE DESTEK OLANLARIN ARAŞTIRILMASINA DAİR İYİ PARTİ GRUP ÖNERİSİ
2018.11.22 MADEN KAZALARININ ARAŞTIRILMASINA DAİR HDP GRUP ÖNERİSİ
2018.12.05 ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAKLARIN TAKİP USULÜNE DAİR KANUN TEKLİFİ
2018.12.06 TİCARİ DAVALARDA ZORUNLU ARABULUCULUK VE KONKORDATO HK KANUN TEKLİFİ
2019.02.06 DANIŞTAY'IN ANDIMIZ İLE İLGİLİ KARARININ UYGULANMASINA DAİR İYİ PARTİ GRUP ÖNERİSİ HK
2019.05.07 SEÇİM SONUÇLARI VE SEÇİM SONRASI İTİRAZ SÜRECİNİN ARAŞTIRILMASINA DAİR HDP GRUP ÖNERİSİ HAKKINDA
2019.05.14 GAZETECİ Y.SELİM DEMİRAĞ'IN DARBEDİLDİĞİ OLAYLA İLGİLİ İYİ PARTİ GRUBU ÖNERİSİ HK
2019.07.10 CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE TBMM’NİN FONKSİYONU HK İYİ PARTİ GRUP ÖNERİSİ
2019.10.16 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ
2019.11.05 HAKLARINDA SORUŞTURMA AÇILAN HDP MİLLETVEKİLLERİNİN ADİL YARGILANMA HAKLARININ ARŞ HK HDP GRUP ÖNERİSİ
2019.11.27 TAHİR ELÇİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİNİN ARAŞTIRILMASI HK HDP GRUP ÖNERİSİ
2020.02.19 ÇOCUK İSTİSMARLARININ ARAŞTIRILMASI İÇİN HDP NİN VERDİĞİ ARAŞTIMA ÖNERGESİ HK
2020.03.31 CEZAEVLERİNDE KORONAVİRİS TEDBİRLERİ HK HDP GRUP ÖNERİSİ
2020.04.08 İNFAZ KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ GÖRÜŞMELERİNDE ADALET KOMİSYONU ADINA CEVAPLAR
2020.04.09 CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
2020.04.15 CEZAEVLERİNDE COVİD ÖNLEMLERİ
2020.06.09 DARBE KORKUSU VE TEHDİDİ ÇIKARANLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HK HDP GRUP ÖNERİSİ
2020.06.09 DARBE KORKUSU VE TEHDİDİ ÇIKARANLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HK HDP GRUP ÖNERİSİ SATAŞMALARA CEVAP
2020.07.17 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ VE FET֒NÜN SİYASİ AYAĞI HK HDP GRUP ÖNERİSİ
2020.10.06 KOBANİ OLAYLARI HK HDP GRUP ÖNERİSİ
2020.11.04 HDP EŞ BAŞKANLARININ TUTUKLANMASININ TOPLUMDA TAHRİBAT YARATTIĞI İDDİASI İLE VERİLEN ARAŞTIRMA ÖNERGESİ HK
2020.12.25 KİTLE İMHA SİLAHLARININ YAYILMASININ FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUN
2020.12.25 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUNDA AVUKATLARIN YÜKÜMLÜ OLMASI
2020.12.26 KİTLE İMHA SİLAHLARININ YAYILMASININ FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUN (SORU-CEVAP)
2021.02.23 KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇLARI HK CHP ARAŞTIRMA ÖNERGESİ
2021.03.30 Haksız kazanç iddialarının araştırılması hk HDP Grup önerisi
2021.04.29 KOBANİ OLAYLARI KONULU HDP GRUP ÖNERİSİ HK
2021.06.09 KONKORDATO SÜRECİNDE İŞÇİ ALACAKLARI
2021.06.15 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Teklifi (mini infaz paketi)
2021.06.16 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı ile Bazı Kanunlarda Değişiklik (Soru-Cevap)
2021.06.26 Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2021.07.07 4.YARGI PAKETİ Genel Üzerinde Sorulara Cevap
2021.07.08 4. Yargı Paketi 1. Bölüm üzerinde sorulara cevap