AK PARTİ 19.KURULUŞ YILDÖNÜMÜ | 2020-08-13

MİLLETVEKİLİ YILMAZ TUNÇ’TAN AK PARTİ’NİN 19.KURULUŞ YILDÖNÜMÜ MESAJI

 

“İNANDIĞIMIZ YOLDA MİLLETİMİZ İÇİN  

KARARLILIKLA KOŞMAYA DEVAM”

 

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç,  AK Parti’nin 19.Kuruluş yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, AK Parti’nin 19 yıl önce kurulduğunu ve kurulduğu günden bu yana gerçekleşen tüm genel seçimlerin, tüm yerel seçimlerin, tüm halkoylamalarının, tüm Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin açık ara birincisi olarak milletin gönlündeki yerini sürekli genişletip tazelediğini ve 18 yıldan bu yana iktidardaki başarısı ile  Türkiye’yi her alanda geliştirdiğini, milletin refahını artırdığını söyledi.

 

 

AK Parti, 2002’de Siyasete ve Siyasetçiye Güveninin yitirildiği bir dönemde iktidarı devraldı

 

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, mesajında, AK Parti’nin kuruluşundan bu yana 19 yıl geçtiğini ve 18 yıldan bu yana da iktidarda millete hizmet ettiğini belirterek, “AK Parti’nin kurulduğu yılları hatırlayalım, temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasının zor olduğu, yatırımların durduğu, siyasi krizlerle çalkalanan, ekonomik krizler yüzünden memurun emeklinin maaşlarının ödenemez hale geldiği, esnafın yazar kasaları fırlattığı, insanlarımızın hastane kuyruklarına mahkum edildiği yılları hatırlayalım, işte o günlerde siyasetçiye olan güvenin yerlerde sürüklendiği dönemde milletimiz bir çıkış yolu buldu ve AK Parti’nin kuruluşunu sağlayarak, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Kadroları iktidara taşıdı.” Dedi.

 

2002’den bu yana Türkiye’nin çözülemeyen sorunlarını çözdük

 

Mesajının devamında, AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 yılından itibaren Türkiye’nin kronikleşmiş tüm meselelerini tek tek ele alarak çözdüğünü ifade eden Milletvekili Tunç, Eğitim, Sağlık, Ulaşım ve Ekonomik kalkınma başta olmak üzere her alanda hayal dahi edilemeyen icraatlara imza attıklarını, milli silahlarını üreten, dünyanın dev projelerini bir bir hayata geçiren, Türkiye’yi dört kat büyüten bir başarıya imza attıklarını, dış politikada onurlu ve dik duruşla hakkaniyetin ve adaletin sözcülüğünü yaptığını söyledi.

 

Karanlık planları milletimizin desteği ile aştık

 

Milletvekili Tunç, “Türkiye’nin kalkınmasından rahatsız olan çevrelerin, Türkiye’nin dış politikada haklının ve mazlumun yanında yer almasından rahatsız olan küresel güçlerin, AK Parti’nin ve Recep Tayyip Erdoğan’ın önünü kesmek için son 10 yıldan bu yana karanlık planları devreye sokmak istediklerini belirterek, devreye sokulmak istenen planları milletimizin desteği ile aşmayı başardık ve kutlu yürüyüşümüzü kesintiye uğrattırmadık” dedi.   

 

15 Temmuz’da Türkiye’nin yönetimi müstevlilere devredilmek istendi

 

Mesajında 15 temmuz darbe girişimi ile Türkiye’nin yönetiminin müstevlilere devredilmek istendiğini belirten Milletvekili Tunç, 15 temmuz karanlık gecesi, Milletimizin kahramanlığı sayesinde aydınlık bir sabaha  evrildi, bu asil millet, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, bağımsızlık mücadelesinin, vatan ve bayrak müdafaasının nasıl yapıldığını, demokrasi ve insan hakları savunuculuğunun nasıl yapıldığını tüm dünyaya gösterdi, O gece Türk milletinin genlerinde bulunan Çanakkale ruhu, Kurtuluş savaşı ruhu yeniden kendini gösterdi” dedi. 

 

Ülkemizin kalkınması için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz

 

Gezi olayları ile, terör olayları ile 17-25 Aralık yargı darbesi girişimi ile, 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi ile başaramadıklarını ekonomik manipülasyonlarla başarmak isteyenlerin hayallerini de boşa çıkaracak güçte olduklarını belirten Milletvekili Tunç, Millet olarak birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek ülkemizi dünyanın en güçlü ekonomisi yapma hedefimizden vazgeçmeden daha çok çalışacak, daha çok üretecek, daha çok yatırım yapacak, ülkemizin kalkınması için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bu güne kadar, Ülkemiz üzerinde oynanan oyunları, milletimize kurulan tuzakları hep birlikte nasıl bozmuş isek, nice badireleri aşmayı nasıl başarabilmiş isek, ekonomik manipülasyonlarla Türkiye’ye diz çöktürmek isteyenlerin hevesini de boşa çıkarmaya devam edeceğiz ve bu mücadeleyi de yine milletimizle birlikte kazanacağız” dedi.  

 

Güçlü Türkiye’yi birlikte inşa ediyoruz

 

Milletvekili Tunç,  AK Parti’nin Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 18 yıldan buyana milletin refahını artırmak, Türkiye’yi dünyanın süper devletlerinden biri yapmak için mücadele ettiğini belirterek, “16 Nisan 2017 referandumu ile milletimizin onayladığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin uygulaması 24 Haziran 2018 seçimlerinin akabinde başladı ve ülkemiz yeni bir yönetim sistemine adım attı. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizi daha da güçlendirecek, hızlı karar alan, hızlı uygulayan yeni hükümet sistemi ile ülkemiz, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize daha kolay ulaşacak” dedi.

 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Cumhuriyet tarihimizin en önemli yönetim reformu

 

Milletvekili Tunç, 2007 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 367 Krizi ile tıkamak isteyenlere en güzel cevabı 2008 referandumunda Cumhurbaşkanını halkın seçmesine onay vererek aziz milletimizin verdiğini belirterek, 2014 yılında da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet tarihimizin 13 yıl süren kesintisiz, en uzun, en başarılı Başbakanlığının ardından halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanımız olarak tarihe geçti. 2014 seçimleriyle, Demokrasinin üzerinde vesayet aracı olarak konumlandırılan Cumhurbaşkanlığı makamı Milli İradenin tam egemenliği altına girdi. 2017 Anayasa değişikliği ile de milletimiz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine onay vererek Cumhuriyeti ve demokrasiyi güçlendirdi. Milletimiz 2018 seçimleriyle de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden ikinci kez seçerek aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin uygulamasını da başlattı. 2 yılı aşkın zamandır uygulanan yeni sistem sayesinde ülkemiz; tüm karamsar senaryolar, ekonomik saldırı ve algı yönetimlerine, dış politika sorunlarına, dünyayı sarsan pandemi’ye rağmen gelişme ve kalkınmasını hız kesmeden daha hızlı ve kararlı sürdürmüştür. Krizler, muhtıralar, terör, darbeler üreten parlamenter sistem yerine demokrasiyi güçlendiren yeni sisteme onay veren aziz milletimize şükran borçluyuz.

 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin uygulanmaya başlamasından itibaren 2 yılın geride kaldığını belirten Milletvekili Tunç, “2 yıllık süre içerisinde ülkemizin her alandaki gelişmesi ve kalkınması tüm bölgesel ve küresel krizlere rağmen daha hızlı olmuş, hızlı karar alan hızlı uygulayan yeni sistem sayesinde ülkemiz hedeflerine emin adamlarla ilerlemektedir” dedi.

 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni karalamaya dönük tartışmaların kasıtlı olarak sürdürülmek istendiğini belirten Tunç, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi değişikliğine imkan veren Anayasa değişikliğinin meşru olmadığını savunanların millete saygısızlık yaptığını, halkın oyunu meşru görmemenin demokrasi ile bağdaşır bir yönünün olmadığını, bunu yapanların, milletin yönetimde doğrudan söz sahibi olmasından rahatsız olanlar olduğunu söyledi.

 

            Yeni sistemde Meclis’in gücünün azaldığını, eski sistemde Meclis’in gücünün fazla olduğunu söyleyenlerin amacının gerçek dışı bir algı oluşturmaktan ibaret olduğunu hatırlatan Milletvekili Tunç, “‪Eski sistemde “Parlamento” vardı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde ise “Parlamento” ortadan kalktı demek abesle iştigaldir. ‪Yeni sistemi eleştirmek için “Parlamenter Sistem” güzellemeleri yapanlar, bu milletin parlamenter sistemden çektiği sıkıntıları unuttu mu zannediyorlar? ‪Darbeleri, muhtıraları, siyasi krizleri, ekonomik krizleri, anarşiyi, terörü eski sistem üretmedi mi? ‪Kuvvetler ayrılığı demokrasinin ön şartıdır, eski sistemde kuvvetler ayrı mıydı? Yasama ile yürütme birleşikti. Hükümet, parlamento’nun içinden çıkıyordu, yasayı yapan da uygulayan da denetleyen de denetlenen de adeta tek organ gibiydi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’inde Yasama ile Yürütme ayrıldı. Yasama’nın yürütmeyi denetleme imkanı var, Yasamanın elinde Yürütmeyi Soruşturma mekanizması var, kararnameler karşısında kanunların üstünlüğü söz konusu. Parlamenter sistemde “Gensoru vardı” diyenler, kimi kandırıyorsunuz? 100 yılda kaç hükümet gensoru ile düşürüldü. Koalisyon anlaşmazlığı nedeniyle 1-2 istisna dışında yok böyle bir örnek. Parlamenter sistemde, ister tek başına olsun, ister koalisyon olsun, hükümetin istemediği tek bir kanun teklifinin Meclis’te kabul edildiğine dair tek bir örnek yoktur. Yeni sistemde kanun teklif etme, kanun yapma yetkisi yalnızca Milletvekillerine aittir.” Dedi.

 

“Cumhuriyeti güçlendiren, kuvvetler ayrılığı ilkesini hayata geçiren, Yürütmenin hızlı karar alma ve etkili uygulamasını sağlayan ki, -Terörle mücadele, Korona ile mücadele’de görüldüğü üzere- yeni sisteme ülkemiz hızla uyum sağladıkça birilerinin rahatsızlıkları da artmaktadır.” Diyen Milletvekili Tunç, “Yeni sistem; milletin değerleri ile barışık olmanızı gerektiriyor, milli manevi değerlerine saygılı olmanızı gerektiriyor, iktidar olabilmek için halkın gönlüne girebilmeyi gerektiriyor. Bunu göze alamayanlar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini eleştiriyor, Milli İrade’nin tecelligahı TBMM’ni itibarsızlaştırmak ve Milli İrade’nin yansıması “Cumhurbaşkanlığı” makamını artık kabak tadı veren “Saray” gibi ifadelerle nitelendirerek DEMOKRASİ DÜŞMANLIĞI yapıyorlar. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 2yıllık uygulaması göstermiştir ki; Bugün, Türkiye,küresel krizlere karşı daha etkin,daha güçlüdür. Siyasi krizler, ekonomik krizler, darbeler, terör üreten eski sistem yerine yeni sisteme onay veren aziz milletimize şükran borçluyuz.” Şeklinde konuştu.

 

AK Parti, başarıdan başarıya koşmaya devam edecek

 

Milletvekili Tunç, dünyanın dev projelerine imza atan, 81 vilayetimizi baştan başa eserlerle donatan AK Parti’nin son 18 yılda gerçekleştirilen 6 genel seçim, 4 yerel seçim, 3 referandum, 2 Cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere 14 seçimden buyana Milletin açık ara desteğini aldığını, bu desteğe layık olabilmek için tüm AK kadroların  gece gündüz koşturduğunu söyledi.

 

Nice AK yıllara…

 

Milletvekili Tunç, mesajının sonunda, AK Parti’nin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte, milletimize yeni bir atılım dönemi yaşatacağını ve Türkiye’yi çok daha ileriye taşıyacağını belirterek, “bu davaya gönül veren herkese şükran borçluyuz, partimize emeği geçenlere teşekkür ediyoruz, ahirete intikal eden teşkilat mensuplarımıza Cenabı Allah’tan rahmet diliyoruz. Nice AK yıllara…” şeklinde konuştu.

 


Haberler sayfasına dön