HÜKÜMET SİSTEMİ 2.YILI | 2020-07-22

TUNÇ, CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNİN 2.YILINI DEĞERLENDİRDİ

“ÜLKEMİZ HEDEFLERİNE EMİN ADAMLARLA İLERLEMEKTEDİR”

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç,  “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin uygulanmaya başlamasından itibaren 2 yıl geride kaldı, 2 yıllık süre içerisinde ülkemizin her alandaki gelişmesi ve kalkınması tüm bölgesel ve küresel krizlere rağmen daha hızlı oldu, hızlı karar alan hızlı uygulayan yeni sistem sayesinde ülkemiz hedeflerine emin adamlarla ilerlemektedir.”Dedi.

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni karalamaya dönük tartışmalar kasıtlıdır”

Tunç yaptığı açıklamada; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni karalamaya dönük tartışmalar kasıtlıdır. “Anayasa değişikliği meşru değildir” demek, millete saygısızlıktır, halkın oyunu meşru görmemektir. Bunu yapanlar, milletin yönetimde doğrudan söz sahibi olmasından rahatsız olanlardır.

“Parlamento” ortadan kalktı demek abesle iştigaldir.

Yeni sistemde Meclis’in gücünün azaldığını, eski sistemde Meclis’in gücünün fazla olduğunu söyleyenlerin amacı gerçek dışı bir algı oluşturmaktan ibarettir. Eski sistemde “Parlamento” vardı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde ise “Parlamento” ortadan kalktı demek abesle iştigaldir.

Yeni sistemi eleştirmek için “Parlamenter Sistem” güzellemeleri yapanlar, bu milletin parlamenter sistemden çektiği sıkıntıları unuttu mu zannediyorlar?

Darbeleri, muhtıraları, siyasi krizleri, ekonomik krizleri, anarşiyi, terörü eski sistem üretmedi mi?

Kuvvetler ayrılığı demokrasinin ön şartıdır, eski sistemde kuvvetler ayrı mıydı? Yasama ile yürütme birleşikti. Hükümet, parlamento’nun içinden çıkıyordu, yasayı yapan da uygulayan da denetleyen de denetlenen de adeta tek organ gibiydi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’inde Yasama ile Yürütme ayrıldı. Yasama’nın yürütmeyi denetleme imkanı var, Yasamanın elinde Yürütmeyi Soruşturma mekanizması var, kararnameler karşısında kanunların üstünlüğü söz konusu.

Parlamenter sistemde “Gensoru vardı” diyenler, kimi kandırıyorsunuz? 100 yılda kaç hükümet gensoru ile düşürüldü. Koalisyon anlaşmazlığı nedeniyle 1-2 istisna dışında yok böyle bir örnek.

Parlamenter sistemde, ister tek başına olsun, ister koalisyon olsun, hükümetin istemediği tek bir kanun teklifinin Meclis’te kabul edildiğine dair tek bir örnek yoktur.

“Yeni sistemde kanun teklif etme, kanun yapma yetkisi yalnızca Milletvekillerine aittir”

Cumhuriyeti güçlendiren, kuvvetler ayrılığı ilkesini hayata geçiren, Yürütmenin hızlı karar alma ve etkili uygulamasını sağlayan (Terörle mücadele, Korona ile mücadele’de görüldüğü üzere) yeni sisteme ülkemiz hızla uyum sağladıkça birilerinin rahatsızlıkları da artmaktadır.

Yeni sistem; milletin değerleri ile barışık olmanızı gerektiriyor, milli manevi değerlerine saygılı olmanızı gerektiriyor, iktidar olabilmek için halkın gönlüne girebilmeyi gerektiriyor.

“Demokrasi düşmanlığı yapıyorlar”

Bunu göze alamayanlar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini eleştiriyor, Milli İrade’nin tecelligahı TBMM’ni itibarsızlaştırmak ve Milli İrade’nin yansıması “Cumhurbaşkanlığı” makamını artık kabak tadı veren “Saray” gibi ifadelerle nitelendirerek DEMOKRASİ DÜŞMANLIĞI yapıyorlar.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 2 yıllık uygulaması göstermiştir ki; Bugün, Türkiye, küresel krizlere karşı daha etkin, daha güçlüdür. Siyasi krizler, ekonomik krizler, darbeler, terör üreten eski sistem yerine yeni sisteme onay veren aziz milletimize şükran borçluyuz. İfadelerini kullandı.


Haberler sayfasına dön